Formuler

Manual för Formuler


Denna instruktionen gäller för Formuler Z Prime, Formuler Z7+ samt Formuler Z+
Först och främst installerar du din hårdvara genom att sätta in strömsladden, HDMI-kabeln och eventuell internetkabel.
‍När du kopplat in allting och låtit din box laddat upp så ska denna menyn ovan komma upp. Nu väljer du MYTVONLINE.

Välj EDIT PORTAL.
1. I Portal Nickname skriver du in följande: Pongo
2. I Portal URL anger du följande adress: Kontakta supporten för att få länken till portalen
Tänk dock på att du måste ha angett din ID adress från boxens undersida (se Youtubevideon) till Pongo innan du kan göra denna installationen annars laddas inte portalen och kanalerna kommer ej att dyka upp. Du kontaktar Pongo via m.me/pongoisonline

Login Required ska vara NO. Det är alltså endast Portal Nickname och Portal URL som skall fyllas i.
Därefter väljer du OK och portalen ska börja laddas upp. Klar att användas!
Du kan kika på denna videon från Youtube för att bekanta dig med fjärrkontrollen: 
https://www.youtube.com/watch?v=haGKr4hKMmk