Manual för STB Emu

 1. Ladda ned STB EMU från Google Play.
 2. Välj Configure Application
 3. Öppna appen och välj Configure Application***
 4. Välj Profiles.
  Ta bort profilen som finns inlagd (rött kryss) och välj ADD PROFILE därefter.
 5. Välj STB Configuration > STB Model
 6. Välj MAG 254
 7. Nu går du till Resolution och ändrar det till AUTO.
 8. Nu i fältet MAC-adress har du fått tag i en adress som heter 00:1a:79:xx:xx:xx den adressen du fått fram ska du ange i fältet "ADD MAG" på din Dashboard. (För att komma dit måste du logga in på din Dashboard och välja tredje knappen i vänstermenyn, Manage Lines).
 9. Gå bakåt ett steg och välj Portal Settings.
 10. Välj Portal URL och skriv in http://clientsportals.info:2095/c/
 11. Gå nu bakåt tills du kommer till den blåa rutan. När du fått fram den blåa rutan så ska du hålla inne den runda knappen på din Nvidia Shield-kontroll så en ny meny kommer fram. I den menyn väljer du Exit.
 12. Gå nu in i din STB EMU igen så ska kanalerna nu börja ladda upp.